Strona www-gok-podegrodzie.net wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu przeglądania naszego serwisu. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Poniższe imprezy na stałe zagościły w kalendarzu imprez kulturalno - rozrywkowych gminy, wzbogacając jej ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców i gości.

GMINNY PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

W przeglądzie bierze udział około 15 grup kolędniczych z terenu gminy Podegrodzie. Prezentują one tradycyjne formy kolędowania na lachowskiej wsi. Przegląd jest jednocześnie kwalifikacją grup na Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest to widowisko barwne i wesołe.

 


OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH GRUP KOLĘDNICZYCH "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE"

Celem konkursu jest ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tradycyjnej kultury narodowej oraz kultywowanie tradycji kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci. W Przeglądzie biorą udział grupy kolędnicze z woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz kilka grup kolędniczych ze Słowacji.

 


KONKURS PALM WIELKANOCNYCH W PODEGRODZIU

Impreza podtrzymująca tradycje wykonywania palm na Niedzielę Palmową. Cieszy się szczególną popularnością wśród najmłodszych. Ocenie podlegają sposoby konstrukcji i wystrój palm oraz technika ich wykonania.

 


PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY PODEGRODZIE

Dwudniowa impreza, która jest swego rodzaju świętem dzieci i młodzieży. Jest to także, zwłaszcza dla małych placówek szkolnych jedna z niewielu możliwości pokazania efektów pracy z młodzieżą. Prezentowane na przeglądzie programy są bardzo zróżnicowane tematycznie: scenki edukacyjne, kabaretowe, przedstawienia teatralne i montaże słowno - muzyczne, stojące na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Przeglądowi towarzyszy wystawa prac wykonanych przez dzieci uczęszczające na kółko plastyczne, rzeźbiarskie i hafciarskie.

 


"DRUZBACKA" - KONKURS MUZYK, INSTRUMENTALISTÓW, ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH I DRUŻBÓW WESELNYCH

Ideą tego konkursu jest podtrzymywanie dawnych tradycji weselnego muzykowania, śpiewu ludowego i zainteresowania nią dzieci i młodzieży, które przejmą ideę kultywowania pięknego folkloru. Festiwal ten jest także okazją do spotkania się miłośników kultury ludowej. Uczestnicy pochodzą z następujących grup etnicznych: Lachy Sądeckie. Limanowskie, Szczyrzyckie, Pogórzanie, Górale Łącko - Kamieniccy, Rycersko - Piwniczańscy, Babiogórscy, Żywieccy, Łemkowie i Kliszczacy. Festiwalowi towarzyszą liczne imprezy: wystawa i kiermasz sztuki ludowej, loteria fantowa itp.

 


FESTYN - KONKURS LAUREATÓW "DRUZBACKI" W PODEGRODZIU

Impreza plenerowa na wzór tradycyjnych majówek. W programie: loteria fantowa, konkursy dla dzieci, gry i zabawy, kiermasze, wystawa prac twórców ludowych, wystawa prac szkółki rzeźbiarskiej i hafciarskiej działającej przy GOK PODEGRODZIE. Program artystyczny tej imprezy to przede wszystkim folklor różnych grup etnicznych.

 


FESTYNY LUDOWE - imprezy plenerowe

W programie imprezy występy zespołów ludowych, zespołów artystycznych z gminy, wystawy i kiermasze sztuki ludowej, gry, konkursy i zabawy, imprezy sportowo - rekreacyjne oraz zabawa taneczna. Festyn jest okazją spotkań całych rodzin, każdy znajdzie coś, co go interesuje.

 


"LACHOSKIE GODONIE" - Przegląd Gawędziarzy Ludowych Regionu Lachów Sądeckich

Przegląd współorganizowany przez Stowarzyszenie Lachów Sądeckich. Głównym jego celem jest ochrona i popularyzacja gwary lachowskiej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkurują w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej. Wykonawcy indywidualni jak również grupowi w scenkach rodzajowych, obrzędach i balladach oraz w wierszach lachowskich poetów ludowych prezentują piękno gwary lachowskiej. Przeglądowi towarzyszą liczne imprezy: wystawy i kiermasze sztuki ludowej, występy zespołów regionalnych, itp.

 


MIKOŁAJKI

Impreza dla dzieci. Mikołaj odwiedza dzieci w Naszacowicach, Rogach, Mokrej Wsi, Podegrodziu, Gostwicy, Brzeznej i Podrzeczu. Gości również uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy. W programie gry i zabawy ze Św. Mikołajem.

 


POWIATOWY PRZEGLĄD PODŁAŹNICZEK I REKWIZYTÓW KOLĘDNICZYCH

Konkurs ten staje się z roku na rok coraz bardziej popularny. Prace konkursowe pochodzą od osób indywidualnych, organizacji szkolnych, klas i stowarzyszeń. Od kilku lat wystawę pokonkursową, ukazującą tradycyjne formy zdobienia izb lachowskich w okresie świątecznym oraz prezentującą tradycyjne rekwizyty kolędnicze, odwiedzają bardzo licznie klasy szkolne, przedszkola i indywidualne osoby nie tylko z Podegrodzia ale także z Nowego Sącza i okolic. Przy tej okazji GOK organizuje pogadanki na temat lachowskich tradycji i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.